שמי אשקלוני - בונים איכות
פתיחת תפריט

 

 Shemi Ashkeloni Itd  |   18 Sderot Tsanchanim, St Ramat Gan - Postal code 5234185  |  phone:  03-7412371 |  sales@ashkeloni.com

Accessibility