שמי אשקלוני - בונים איכות
פתיחת תפריט

 

Shemi Ashkeloni >Projects Currently Marketed > Coming Soon >
Projects Currently Marketed
Projects Currently Marketed

Coming Soon

 Shemi Ashkeloni Itd  |  31 Habarzel St., Tel Aviv  |  phone:  03-7412371 |  sales@ashkeloni.com

Accessibility